Twitter killed the blog

lördag, november 29, 2008

Halleluja Jr #4 - Negroponte T-25 år

Via Itunes och TED sprang jag på Halleluja Jr #4. Nedan ett grymt intressant klipp med legenden Nicholas Negroponte, grundare av MIT Medialab, där han 1984 (nittonhundraåttiofyra, 25 för år sedan!) pratar om datorer och framtiden. Måste läsa om hans Being Digital från mitten av 90-talet, klassisk läsning för den som vill kalla sig internet smurf.

Inga kommentarer: