Twitter killed the blog

onsdag, mars 11, 2009

Hur använder vi internet om 10 år - föredrag från TED 2009

För ganska exakt 10 år sedan, mitt upp i IT-hysterin, samlade en IDG tidning ett dussin personer för att prata framtid. Det var hela den tidens line up vad gäller IT-personligheter. Jag kommer inte ihåg så mycket av diskussionerna, men minns att vi alla fick svara på frågan: "Om 10 år, vad är då det stora som hänt som har förändrat hur vi ser på Internet?". Mitt eget svar var ingen kioskvältare men Ola Ahlvarsson hade förstås ett svar som vi alla önskade hade varit vårt eget. Ola sa: röststyrning. Alla nickade. För självklart, om 10 år - 2009 - kommer ju ingen använda ett tangentbord utan bara muntligen förmedla sina kommandon. 

Jag tänkte på detta när jag idag såg Pattie Maes föredrag från TED 2009 (nedan). Jag älskar att se dessa typer av framtidsvisioner. Samtidigt har internethistorien lärt mig att inte tro på de tekniska innovationer som lovar att totalt förändra synen på världen. På internet har ju ofta de revolutionerande koncepten byggt på sammansättning eller användning av existerande komponenter på ett nytt sätt, tex Hotmail, Skype eller Google. Det är så mycket enklare att nyttja ett existerande flöde, snarare än att skapa ett helt nytt. 

Låt dock inte min framtidsskepsisism förstöra intrycken av TED föredraget nedan. Och skratta åt mig när det är just så här vi primärt springer runt och använder det vi idag kallar internet om 10 år.Till sist måste jag ju dock samtidigt erkänna att jag börjat använda Googles search app via min Iphone ganska mycket. Ni vet den där som gör att man kan säga sin sökfras direkt i mikrofonen, som sedan omtolkas via voice recognition och sedan presenteras som ett sökresultat. Praktiskt tex när man kör bil. Så Ola, du brukar ju ha rätt, så du kanske bara var några år fel?

Inga kommentarer: