Twitter killed the blog

onsdag, oktober 29, 2008

Framtiden kanske inte var helt gratis ändå

Högkonjunkturens annonsfinansierade lovsång har börjat klinga av. Att attrahera ett par ögon är ju inte så svårt, och att kränga iväg denna kontakt när alla skriker efter fler, bättre och roligare sätt att spendera väl tilltagna marknadsföringsbudgetar är inte heller kärnfysik. 

Det var ju precis samma historia år 2000. Allt skulle bli gratis. Och erbjudandena till användarna om gratisgungor stod i rad, eftersom annonsköparna betalade för karusellerna. 

Vad som hände då, och som händer nu, är dock att medan det tar en längre tid att ändra beteende hos konsumenterna - dvs trafikflödena är relativt konstanta - så går det på en femöring för annonsköparna att stoppa karusellen - dvs marknadsföringsbudgeterna stryps.

Vi kommer nu därför att se rader av annonsfinansierade onlineaffärer som står på näsan. I alla fall under Q1 nästa år när avtal och budgetar för 2008 löper ut. Detta gäller primärt de som levt på display eller varumärkesannonsering och i mindre grad direct respons delen av marknaden. Att ta betalat för att man genererar en kund istället för ett par ögon kommer bestå, men om kvällstidningen "Aftonexpressen" tror att man kommer att kunna prissätta sig på ett sätt som i slutet av marknadsföringstratten ger kunder som är dubbelt så dyra som en annan kanal ja då är man ute och cyklar. Då kommer stora summor med oerhörd kraft skiftas till Google eller andra resultatfokuserade kanaler.  

Det är i detta läge världens onlineaktörer börjar damma av sina gamla planer om att ta betalt från kunden. Man börjar inse att om man levererar verkligt värde till kunden så är kunden villig att betala. Och det blir också en trygghet att massan av kunder inte är så nojiga och labila som annonsörer. 

Gratis må vara gott men när högkonjunkturens gratisfester är slut landar många i att konstatera att man vill ha kvalitet och stabilitet. Och för att åstadkomma detta måste det finnas en affärsmodell bakom varje affär som betalar för löner, servrar, kundsupport, etc.

Dock, framtiden kommer trots allt att vara mer gratis än tidigare, det har Chris Anderson rätt i. Men att tro att gratis är den enda vägen och det enda svaret det är att förenkla världen ett steg för långt.

Mer om detta i en intressant artikel jag just läste på detta ämne, som gav inspiration till detta inlägg: "Could A Recession Bring Back The Idea Of Charging For Content?"

Inga kommentarer: