Twitter killed the blog

tisdag, maj 01, 2007

15 punkter framtid från Jay Walker/Walkerdigital

I ett inspirerande, på gränsen till hysteriskt, föredrag av Jay Walker som grundade Priceline, delade han med sig av 15 punkter/trender kring internet och framtiden.

Punkt 1-5:

Punkt #1. The wearable web. Vi kommer att bära med oss internet, internet kommer att finnas i våra kläder. Varför skulle vi inte vilja att våra kläder kontinuerligt förmedlar medicinsk information till vår läkare för att säkerställa att vi mår som vi borde?

Punkt #2. Every object is a node. Allt blir en del av ett sammankopplat informationsnätverket. Allt. Tänk electriciteten, och fundera på vilka som var de första applikationerna som kom till och var vi idag hittar olika elektricitetsberoende enheter.

Punkt #3. Voice interface. Vi kommer att mer styra webben med röst snarare än tangentbord. När vi bär med oss internet är detta en naturlig följd.

Punkt #4. Kinesthetic interface. Vi kommer också att styra webben med våra rörelser, liksom med rösten. Hur signalerar vi att vi behöver SOS hjälp i en kritisk situation i framtiden?

Punkt #5. Group shopping. Shopping blir allt mer en social företeelse, där vi delar upplevelsen med andra även i en onlinemiljö.

More to come.

Inga kommentarer: